Plany

 Szanowni Państwo,

W dniu 29.09.2018r. od godz.12.00 odbędzie się egzamin poprawkowy u Pana Prof. dr hab. A. Massalskiego z przedmiotu "Historia wychowania".

 

DNI ZJAZDOWE - SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

 

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WIRTUALNEJ UCZELNI

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_STUDENT.pdf

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_WYKLADOWCA.pdf

 DYŻUR WYKŁADOWCÓW

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

OPIEKUNOWIE GRUP STUDENCKICH

 DYŻUR DZIEKANA

 

 

ERASMUS

 

 

studia I stopnia stacjonarne

III rok - kierunek: polityka społeczna

III rok - kierunek: polityka społeczna, specjalność: Przedsiębiorczość społeczna i zarządzanie projektami - studia prowadzone we współpracy ze stowarzyszeniem "Monar"

 

studia I stopnia niestacjonarne

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - grupa Z1

II rok kierunek: pedagogika resocjalizacyjna - grupa Z2

III rok B kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

III rok B KNO kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

 

studia II stopnia niestacjonarne

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - grupa P, grupa P KNO

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna - grupa T1, T1 KNO

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna - grupa T2, T2 KNO  

II rok Praca socjalna KnO, specjalność: praca socjalna z rodziną (sala mulimedialna w Warszawie)

 

studia podyplomowe

III semestr Neurologopedia - profilowana

II semestr Oligofrenopedagogika 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu