Plany

 W DNIU 21.06.2019r. WYDZIAŁ NIECZYNNY.

 

DZIEKANAT WYDZIAŁU INFORMUJE, IŻ ZE WZGLĘDU NA NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO WARUNKIEM PRZYJĘCIA PRZEZ DZIEKANAT PRACY DYPLOMOWEJ DO EGZAMINU KOŃCOWEGO JEST DOŁĄCZENIE PODPISANEGO PRZEZ PROMOTORA RAPORTU Z SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO.

 

 

TERMINARZ ZJAZDÓW I ROKU- SEMESTR LETNI 2018/2019  

TERMINARZ ZJAZDÓW II i III ROKU - SEMESTR LETNI 2018/2019 

 


 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WIRTUALNEJ UCZELNI

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA STUDENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA WYKŁADOWCY

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

OPIEKUNOWIE GRUP STUDENCKICH

 

 ERASMUS

 

 

PLANY STUDIÓW DLA I ROKU (przydział do grupy  zostanie wysłany Państwu na adres e- mail)

studia I stopnia niestacjonarne

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - grupa C

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna KnO - grupa C KnO

 

studia II stopnia niestacjonarne

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - grupa E

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna KNO - grupa E KNO

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna, diagnoza i terapia pedagogiczna KNO - grupa F1, F1 KNO

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna - grupa F2

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: logopedia, logopedia  KNO - grupa L, L KNO

1 rok Praca socjalna KnO, specjalność: praca socjalna z rodziną (sala mulimedialna w Warszawie)

 

PLANY STUDIÓW DLA II I III ROKU:

studia I stopnia stacjonarne

III rok - kierunek: polityka społeczna

III rok - kierunek: polityka społeczna, specjalność: Przedsiębiorczość społeczna i zarządzanie projektami - studia prowadzone we współpracy ze stowarzyszeniem "Monar"

 

studia I stopnia niestacjonarne

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - grupa Z1

II rok kierunek: pedagogika resocjalizacyjna - grupa Z2

III rok B kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

III rok B KNO kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

 

studia II stopnia niestacjonarne

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - grupa P, grupa P KNO

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna - grupa T1, T1 KNO

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna - grupa T2, T2 KNO  

II rok Praca socjalna KnO, specjalność: praca socjalna z rodziną (sala mulimedialna w Warszawie)

 

studia podyplomowe

II semestr Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

II semestr Terapia Uzależnień

III semestr Oligofrenopedagogika

III semestr Neurologopedia - profilowana

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu