Plany

Szanowni Państwo,

egzamin poprawkowy z przedmiotu "Historia wychowania" u Pana Prof. dr hab. A. Massalskiego odbędzie się w dniu 13.10.2018r. o godz. 12.00.

 

Szanowni Państwo,

Pierwszy zjazd dla studentów uruchomionych specjalności  1- ego roku 2018/2019 planowany jest w dniach 03-04.11.2018r. Szczegółowe plany zostaną udostępnione na stronie Wydziału w najbliższym możliwym terminie.

 

TERMINARZ ZJAZDÓW - SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

 

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WIRTUALNEJ UCZELNI

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_STUDENT.pdf

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_WYKLADOWCA.pdf

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

OPIEKUNOWIE GRUP STUDENCKICH

 

 

ERASMUS

 

PLANY STUDIÓW DLA II I III ROKU:

studia I stopnia stacjonarne

III rok - kierunek: polityka społeczna

III rok - kierunek: polityka społeczna, specjalność: Przedsiębiorczość społeczna i zarządzanie projektami - studia prowadzone we współpracy ze stowarzyszeniem "Monar"

 

studia I stopnia niestacjonarne

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - grupa Z1

II rok kierunek: pedagogika resocjalizacyjna - grupa Z2

III rok B kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

III rok B KNO kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

 

studia II stopnia niestacjonarne

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - grupa P, grupa P KNO

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna - grupa T1, T1 KNO

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna - grupa T2, T2 KNO  

II rok Praca socjalna KnO, specjalność: praca socjalna z rodziną (sala mulimedialna w Warszawie)

 

studia podyplomowe

I semestr Terapia Uzależnień

II semestr Oligofrenopedagogika 

III semestr Neurologopedia - profilowana

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu