Plany

Szanowni Studenci,

W imieniu Dziekana Wydziału Nauk Społecznych informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2020 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie z dn. 25 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w WSP im. J. Korczaka zostają wstrzymane do dnia 14 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym Wydział jest również nieczynny w soboty i niedziele. Od poniedziałku do piątku w dziekanacie Wydziału pełniony będzie wyłącznie dyżur przez pracownika polegający na kontakcie mailowym bądź telefonicznym z osobami zainteresowanymi.  

Powyższa decyzja podyktowana jest odgórnymi informacjami przesyłanymi przez Rząd RP i jest na tyle dynamiczna, że będziemy na bieżąco informować o dalszych ustaleniach.

 

 

DZIEKANAT WYDZIAŁU INFORMUJE, IŻ ZE WZGLĘDU NA NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO WARUNKIEM PRZYJĘCIA PRZEZ DZIEKANAT PRACY DYPLOMOWEJ DO EGZAMINU KOŃCOWEGO JEST DOŁĄCZENIE PODPISANEGO PRZEZ PROMOTORA RAPORTU Z SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO.

 

TERMINARZ ZJAZDÓW I ROKU - SEMESTR LETNI 2019/2020 

TERMINARZ ZJAZDÓW II i III ROKU - SEMESTR LETNI 2019/2020

 

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WIRTUALNEJ UCZELNI

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA STUDENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA WYKŁADOWCY

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

OPIEKUNOWIE GRUP STUDENCKICH

 

 ERASMUS

 

 

PLANY STUDIÓW DLA I ROKU 

jednolite studia magisterskie stacjonarne

TERMINARZ ZJAZDÓW GRUPY J1

PLAN ZAJĘĆ Gr. J1

 

TERMINARZ ZJAZDÓW GRUPY J2

PLAN ZAJĘĆ Gr. J2

 

 

1 rok kierunek: polityka społeczna, specjalność: przedsiębiorczość społeczna i zarządzanie projektami

 

jednolite studia magisterskie niestacjonarne

1 rok jednolite studia magisterskie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (GRUPA D1/D2)

 

studia I stopnia niestacjonarne

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna i opiekuńczo – wychowawcza (GRUPA O)

 

studia II stopnia niestacjonarne  (przydział do grupy ćwiczeniowej zostanie wysłany Państwu na adres e- mail)

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (GRUPA A1/A2)

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna (GRUPA H1/H2)

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna (GRUPA H3)

1 rok Praca Socjalna KnO, specjalność: praca socjalna z rodziną (sala multimedialna w Warszawie)

 

PLANY STUDIÓW DLA II I III ROKU:

studia I stopnia niestacjonarne

II rok C kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

II rok C KNO kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

III rok Z1 kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

III rok Z2 kierunek: pedagogika resocjalizacyjna

 

studia II stopnia niestacjonarne

II rok E kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

II rok E KNO kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna KNO

II rok F1 kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna  

II rok F1 KNO kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna KNO

II rok F2 kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna 

II rok L, L KNO kierunek: pedagogika, specjalność: Logopedia. Logopedia KNO  

II rok Praca socjalna KnO, specjalność: praca socjalna z rodziną (sala multimedialna w Warszawie)

 

studia podyplomowe

III semestr Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

III Terapia Uzależnień

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu