Egzaminy poprawkowe

Egzamin poprawkowy z przedmiotów realizowanych u dr Justyny Korzeniewskiej – 20.09.2015 godz. 10.00

Egzamin poprawkowy z przedmiotów realizowanych u prof. dr hab. Adama Massalskiego – 11.09.2015 godz. 16.00-18.00

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu