Dyżury wykładowców

DYŻUR DZIEKANA WYDZIAŁU DR. ARKADIUSZA DURASIEWICZA

DLA STUDENTÓW PODCZAS ZJAZDÓW SOBOTNIO-NIEDZIELNYCH

  •  08.10.2016 godz. 10.00-14.30

  • 22.10.2016 godz. 10.00-14.30

  • 05.11.2016 godz. 10.00-14.30

  • 20.11.2016 godz. 11.30-15.00

  • 03.12.2016 godz. 10.00-14.30

  • 17.12.2016 godz. 12.00-15.00

  • 18.12.2016 godz. 10.30-14.30

  • 14.01.2017 godz. 15.00-17.00

  • 28.01.2017 godz. 10.00-14.30

  • 05.02.2017 godz. 12.00-15.00

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu