Przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego

Adresaci studiów

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów filologicznych I i II stopnia, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje o możliwość nauczania języka polskiego jako obcego, oraz do nauczycieli, którzy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia kolejnego przedmiotu.

Kwalifikacje

Dla nauczycieli - zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia kolejnego przedmiotu. Studia przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć języka polskiego jako obcego za granicą oraz w kraju, w szkołach wszystkich szczebli oraz innych placówkach oświatowych, które zajmują się nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Dla absolwentów innych szkół - przygotowanie do specyfiki nauczania języka polskiego osób pochodzących z różnych grup kulturowych i językowych, oraz zdobycie narzędzi skutecznego organizowania, prowadzenia działań dydaktycznych oraz ewaluacji postępów w nauce uczniów i kursantów z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych grup.

Ramowy program studiów

  1. Wprowadzenie do historii i dziejów języka polskiego
  2. Podstawy polskiej kultury
  3. Fonetyka i fonologia polska
  4. Polski jako język odmienny: deklinacje i koniugacje
  5. Budowa zdania i podstawy polskiej ortografii
  6. Metodyka języka polskiego jako obcego

Sylwetka absolwenta

Nabytą wiedzę i umiejętności absolwenci będą mogli wykorzystać w pracy z dorosłymi w Polsce, prowadząc zorganizowane lub indywidualne kursy organizowane przez uczelnie wyższe oraz szkoły językowe, czy też nauczając dzieci obcokrajowców przebywających na terenie Polski. Umiejętność nauczania języka polskiego jako obcego wykorzystać można także w pracy poza granicami naszego kraju, prowadząc kursy w placówkach zajmujących się propagowaniem kultury polskiej na świecie.

Absolwent studiów jest przygotowany merytorycznie i praktycznie do prowadzenia zajęć zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi na wszystkich poziomach zaawansowania języka (od A0 do B2).

Czesne

Specjalność

Limit miejsc

Ilość semestrów

1 rata

2 raty

4 raty

Przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego

20

3

4 000 zł

2100 zł

1 070 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3