Terapia uzależnień

Informujemy, że na stronie internetowej Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii pojawiło się ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień/specjalisty psychoterapii uzależnień od narkotyków - sesja WIOSNA 2019 r.: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8429493

 

Terapia uzależnień - studia podyplomowe

Studia podyplomowe na kierunku terapia uzależnień są skierowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków humanistycznych, którzy chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe w zakresie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi. Do udziału w tej formie kształcenia w szczególności zapraszamy osoby, które pracują w placówkach oświatowych, oświatowo-wychowawczych, penitencjarnych oraz przychodniach leczenia uzależnień.

Cel studiów

Realizowane w Uczelni Korczaka studia podyplomowe mają na celu umożliwienie słuchaczom nabycia wiedzy oraz elementarnych umiejętności w zakresie rozpoznawania uzależnień substancjalnych i behawioralnych, ich leczenia oraz pracy z osobami uzależnionymi. W ramach zajęć realizowanych na kierunku terapia uzależnień studenci poznają metody stosowane w terapii uzależnień, uczą się projektować i prowadzić terapię, a także zajęcia edukacyjno-profilaktyczne. Powyższe studia mają również na celu przygotowanie terapeutów do pracy z osobami uzależnionymi w oparciu o indywidualne programy terapii.

Terapia uzależnień – kwalifikacje absolwentów

Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku terapia uzależnień absolwenci będą posiadali kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia w ośrodkach terapeutycznych oraz innych ośrodkach penitencjarno-wychowawczych, w których prowadzi się terapię uzależnień. Nasi absolwenci dysponują wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym zdobytym w trakcie praktyk, a także bardzo dobrą znajomością narzędzi wykorzystywanych do pracy w zakresie terapii uzależnień.

Czas trwania studiów

  • Trzy semestry (moduł I i II) w przypadku osób mających mniejszy niż dwuletni staż pracy w terapii uzależnień lub niemających stażu pracy takim charakterze, w tym 463 godz. zajęć wykładowych i warsztatowych oraz co najmniej 120 godz. stażu klinicznego w module I.
  • Dwa semestry (moduł II) w przypadku osób mających co najmniej dwuletni staż pracy w terapii uzależnień, w tym 333 godz. zajęć wykładowych, warsztatowych i treningowych.

Planowane terminy sesji:

dwa zjazdy miesięcznie w systemie weekendowym (w soboty i niedziele) oraz jeden zjazd (na początku II semestru) czterodniowy (trening interpersonalny, od czwartku do niedzieli).

Miejsce studiów:

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie-Mokotowie przy ul. Urbanistów 3.

Program studiów

jest rozszerzeniem minimum programowego zawartego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym szkoleń w dziedzinie uzależnień. Zawiera on między innymi następujące przedmioty i zajęcia:

- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych

- Wprowadzenie do problematyki używania narkotyków w Polsce

- Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w uzależnieniach

- Dialog motywujący w terapii uzależnień

- Terapia behawioralno-poznawcza w uzależnieniach

- Socjoterapia i terapia zajęciowa w leczeniu i rehabilitacji uzależnień

- Czynniki leczące w psychoterapii

- Interwencja kryzysowa w uzależnieniach - metody i praktyka

- Podstawowe modele terapii osób uzależnionych: Społeczność Terapeutyczna i Minnesota

- Psychoterapia zaburzeń współwystępujących z używaniem substancji psychoaktywnych

- Grupy specyficzne w terapii uzależnień

- Terapia uzależnień behawioralnych

- Terapeuta i zespół: zarządzanie, zagrożenia, etyka

- Seksualność w uzależnieniach

- Ewaluacja programów terapeutycznych

 

Zespół prowadzący zajęcia

stanowią wysokiej klasy pracownicy naukowi, lekarze, trenerzy, superwizorzy, edukatorzy oraz specjaliści terapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym: m. in. prof. Jan Czesław Czabała, dr n. med. Karina Steinbarth-Chmielewska, mgr Urszula Grodzka, mgr Jagoda Latomska-Latkowska, mgr Janusz Sierosławski , mgr Sylwia Wójcikowska, mgr Ewa Miturska, mgr Zbigniew Michalczyk.

Kierownikiem studiów jest mgr Janusz Strzelecki.

 

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w   3 ratach - wysokość jednej raty
    płatność semestralna
3 6 560 zł 2 260 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia (w zakresie kosztów stażu w II module i superwizji)  przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w wyniku konkursu ogłaszanego corocznie zgodnie z zasadami opublikowanymi w: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=107638

Zasady rekrutacji

Kandydat zapisuje się na studia za pomocą internetowej rejestracji na studia i dostarcza (na przykład w formie skanu) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Wydział Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3) następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRKA) z własnoręcznym podpisem,
  • kopię dowodu osobistego (lub innego dokumentującego jego tożsamość),
  • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska lub inne),
  • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich,
  • w przypadku osób o stażu pracy w terapii uzależnień powyżej dwóch lat: zaświadczenie lub zaświadczenia (świadectwa pracy) dotyczące stażu pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi (kiedy, gdzie, na jakim stanowisku, ew. z jakim zakresem obowiązków) lub wolontariatu o takim charakterze,
  • w przypadku osób ubiegających się o zwolnienie z treningów: zaświadczenia o odbyciu treningów interpersonalnego i intrapsychicznego w wymiarze co najmniej po 40 godz. każdy z nich,
  • w przypadku osób po terapii własnej zaświadczenie lub oświadczenie o okresie utrzymywania abstynencji oraz o ukończeniu programu terapii.

Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów oraz spełnieniu kryteriów dostępu do studiów, kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia.

 

Kontakt

w sprawach związanych ze studiami:

Janusz Strzelecki, tel.: 516 150 157, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapisz się na Studia Podyplomowe Terapia Uzależnień

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3