Mediacje i negocjacje jako nowoczesne narzędzie komunikacji społecznej

Czas trwania studiów

2 semestry

Łączna liczba godzin z praktykami: 190 godz.

Cel studiów

Przygotowanie do podjęcia roli negocjatora i mediatora posiadając wiedzę i praktyczne umiejętności wykorzystania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów w komunikacji społecznej.

Absolwenci zyskują prawo do ubiegania się o wpis na listę mediatorów sądowych i udział w stażu prowadzonym dla mediatorów przez Ośrodek Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej przy Polskim Towarzystwie Suicydologicznym.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, psychologii i socjologii konfliktu, mediacji i negocjacji. Jest alternatywą dla szkoleń i kursów nadając certyfikowane uprawnienia.  Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów do przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Słuchacze studiów zdobędą niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. W programie położony jest nacisk na praktykę mediacje i negocjacje jako nowoczesne narzędzie komunikacji społecznej, które minimalizuje wystąpienie konfliktu. Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności społecznej i biznesowej, w sądach, zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz działalności związkowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i socjologii odnoście rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów w odniesieniu do obowiązującego prawa, a także metod i technik mediacji i negocjacji . Uzyskuje umiejętności praktyczne w obszarze prowadzenia sesji mediacyjnych z udziałem stron, wspierając je w pracy nad rozwiązaniem konfliktu. Potrafi również dokonać analizy i diagnozy konfliktu oraz autoanalizy własnych działań.

Wykaz podstawowych przedmiotów

 1. Podstawy prawne, organizacyjne i etyczne mediacji i negocjacji
 2. Prawne aspekty pracy mediatora
 3. Organizacja pracy mediatora
 4. Etyka  w zawodzie mediatora
 5. Dokumentacja pracy mediatora i negocjatora (konstruowanie umów i ugody)
 6. Zasady i struktura postępowania mediacyjnego
 7. Wprowadzenie do mediacji i negocjacji
 8. Standardy, etapy i techniki mediacji i negocjacji
 9. Przebieg postępowania mediacyjnego
 10. Mediacje karne i mediacje w sprawach nieletnich
 11. Mediacje rówieśnicze i szkolne
 12. Mediacje rodzinne
 13. Psychologiczne mechanizmy konfliktów
 14. Psychospołeczne mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktu
 15. Psychologia komunikacji społecznej
 16. Komunikacja bez przemocy i agresji
 17. Trening prowadzenia mediacji i negocjacji – zajęcia warsztatowe
 18. Warsztat komunikacji interpersonalnej
 19. Warsztat umiejętności mediacyjnych
 20. Trening Zastępowania Agresji
 21. Warsztat mediacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych
 22. Warsztaty radzenia sobie z oporem w mediacjach

Praktyki

30 godzin – asystent mediatora

Krótka charakterystyka kadry

Wykładowcy to praktycy zawodu – prawnicy, psychologowie i profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty w zakresie mediacji i negocjacji oraz prowadzenia interwencji kryzysowej.

Czesne

Specjalność

Limit miejsc

Ilość semestrów

1 rata

2 raty

4 raty

Mediacje i negocjacje jako nowoczesne narzędzie komunikacji społecznej

20

2

3 000 zł

1 575 zł

802 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3