Interdyscyplinarne studia o autyzmie dla specjalistów

Czas trwania studiów

2 semestry

Łączna liczba godzin z praktykami: ok. 250 godz.

Cel studiów

Przygotowanie do podjęcia pracy w ośrodkach specjalizujących się w diagnozie i terapii dzieci ze spektrum autyzmu w charakterze psychologa, logopedy, pedagoga, terapeuty zajęciowego czy terapeuty metod alteratywnych.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu charakterystyki, przyczyn, różnicowania w zakresie spektrum autyzmu oraz diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych metod używanych w terapii pacjentów ze spektrum autyzmu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę specjalistyczną w zakresie holistycznej pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Uzyskuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarze teoretycznych podstaw zaburzenia, metod diagnostycznych i terapeutycznych pozwalających na objęcie pacjenta interdyscyplinarną, indywidualną opieką.

Praktyki

Praktyki odbywać się będą w ośrodkach specjalizujących się w diagnozie i terapii spektrum autyzmu.

Krótka charakterystyka kadry

Wybitni specjaliści z całej Polski pracujący na co dzień z pacjentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Czesne

Specjalność

Limit miejsc

Ilość semestrów

1 rata

2 raty

4 raty

Interdyscyplinarne studia o autyzmie dla specjalistów

20

2

3 500 zł

1 837 zł

936 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

 

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3