Innowacje społeczne

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Innowacje społeczne 

2018/2019

3 600 zł

1 830 zł

920 zł

370 zł

2019/2020

3 900 zł

1 985 zł

1 000 zł

405 zł

2020/2021

3 750 zł

1 910 zł

965 zł

385 zł

 

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcie w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3