Polityka społeczna

Studia I stopnia (licencjat)na kierunku polityka społeczna oferowane przez Wydział Uczelni Korczaka w mieście Warszawa to studia o charakterze interdyscyplinarnym, które łączą w sobie elementy nauk społecznych. Ich zadaniem jest przygotowanie absolwentów do samodzielnej pracy w różnych obszarach polityki społecznej.

W ramach kształcenia studenci kierunku polityka społeczna zdobywają wiedzę, a także praktyczne umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb członków określonych społeczności, a także rozwiązywania problemów społecznych wyrastających na gruncie poszczególnych grup społecznych lub je angażujących. Studia I stopnia na kierunku polityka społeczna przygotowują do rozwiązywania problemów pojawiających się w wymierzę indywidualnym, a także w obszarach rozwoju zawodowego i osobistego jednostki.

Kształcenie na studiach I stopnia (licencjat) prowadzimy w taki sposób, aby uzmysłowić studentom, iż polityka społeczna stanowi pewnego rodzaju służbę społeczną realizowaną wśród społeczności lokalnych. Przedmiotem jej zainteresowania nie są tylko jednostki i grupy wykluczone, ale również aktywni i młodzi duchem seniorzy, którzy mają prawo do uczestniczenia w dorobku cywilizacyjnym na takich samych prawach jaki ich dzieci i wnuki.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału Uczelni Korczaka w mieście Warszawa.

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu