mgr Monika Wałaszek

walaszekMGR MONIKA WAŁASZEK


Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

WYKSZTAŁCENIE

wyższe – magister,

SPECJALIZACJE

 • Logopedia
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Integracja sensoryczna

PEŁNIONE FUNKCJE

 • wykładowca

DOROBEK NAUKOWY

 • ekspert w portalu pracownia logopedy.pl (artykuły dotyczące symatyzmu, integracji sensorycznej)

PROWADZONE OBECNIE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Podstawy edukacji plastycznej i technicznej – ćwiczenia
 • Podstawy edukacji środowiskowej z metodyką – ćwiczenia
 • Typologia zaburzeń mowy – ćwiczenia
 • Zajęcia praktyczne z diagnozy i terapii logopedycznej – ćwiczenia
 • Metodyka pracy w przedszkolu – ćwiczenia
 • Metodyka wychowania i kształcenia w przedszkolu – ćwiczenia
 • Metody wspierania aktywności dziecka – ćwiczenia
 • Wybrane problemy pedagogiki przedszkolnej – wykład
 • Diagnoza i terapia logopedyczna – ćwiczenia

HOBBY

Siatkówka

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu