prof. dr hab. Julian Auleytner

prof. dr hab. Julian Auleytner

prof. Julian Auleytner

 

Wykształcenie i tytuły naukowe

 • Polityk społeczny i ekonomista
 • Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1969 rok - obrona pracy magisterskiej, 1977 rok - obrona pracy doktorskiej, 1988 rok - habilitacja)
 • Od 1995 roku profesor nauk humanistycznych
 • W 2006 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego nadał mu swoją uchwałą stanowisko profesora zwyczajnego

Droga zawodowa

 • Wydział Zatrudnienia m.st. Warszawy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Członek Prymasowskiej Rady Społecznej (w latach 1981-1984)
 • Członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa (w latach 1986-1990)
 • Wiceprzewodniczący Rady ds. Polityki Społecznej przy Prezydencie Lechu Wałęsie
 • Członek Komitetów przy Prezydium PAN – Prognoz „Polska 2000 Plus” oraz Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
 • Prezes Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
 • Założyciel i Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP (Uczelni Korczaka) w latach 1993-2004 oraz 2007-2019
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
 • Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim

Wybrane osiągnięcia

 • Społeczny doradca naukowy Sekretarza Generalnego Episkopatu, zajmujący się problemami ubóstwa i młodzieży
 • Założenie pod egidą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (Uczelni Korczaka), której misją stało się upowszechnianie dostępu do studiów osób ze środowisk wiejskich, małomiasteczkowych oraz dla osób niezamożnych
 • Wykłady na uczelniach polskich i zagranicznych, m.in. w Niemczech, Austrii, Grecji, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych
 • Dorobek naukowy przekraczający 350 opublikowanych pozycji
 • Prowadzenie Zespołu Młodych Pracowników Nauki zajmujących się studiami prognostycznymi w Komitecie Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
 • Promotor i recenzent prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych
 • Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Uniwersytetu Warszawskiego

Zajęcia i wykłady obecnie prowadzone w Uczelni Korczaka

 • Wykłady Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
 • Seminaria magisterskie na specjalności Praca socjalna z rodziną

Wybrane publikacje

 • Wiodące doktryny polityki społecznej, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1984
 • Polityka społeczna pomiędzy ideą a działaniem, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994
 • Instytucje polityki społecznej: podmioty i fundusze, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1996
 • Polityka społeczna : pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000, (współaut. Katarzyna Głąbicka)
 • Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, wyd. 3 uzup., popr., Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2002
 • Polish Social Policy. The Forging of a Social Order, Warsaw 2006
 • Scenariusze polityki społecznej w okresie kryzysu w: Polityka społeczna w kryzysie, pod red. M. Księżopolskiego, B. Rysz – Kowalczyk i C. Żołędowskiego, Warszawa 2009
 • Trzy sposoby podejścia do ubóstwa w polityce społecznej [w:] Bogaci i biedni – problemy rozwoju społeczeństwa polskiego, pod red. Z. Sadowskiego, wyd. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2012
 • The 21st Century University – a Producer and Conveyor of Knowledge, in: The Turnings Points of World History. Financial and Methodological Interpretations, A. Kuklinski, K. Pawłowski, J. Swianiewicz. WSB – National Louis University, N. Sącz – Pruszków 2012
 • Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa 2012, II wydanie
 • Międzynarodowe prawodawstwo socjalnewybór 16 regulacji ratyfikowanych przez Polskę oraz lista konwencji MOP, Warszawa 2019