dr Piotr Kosiak

dr Piotr Kosiak

Piotr Kosiak kopia

 

Wykształcenie

 • Collegium Bobolanum: Prawo Kanoniczne, Biblistyka, Teologia Praktyczna - studia magisterskie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Zarządzanie i Marketing - studia podyplomowe
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna: Pedagogika, Teologia Praktyczna - studia doktoranckie
 • Praca doktorska z obszaru nauk humanistycznych. Dysertacja dotyczyła zagadnienia bajkoterapii i jej wykorzystaniu w procesie wychowawczym dzieci

Droga zawodowa i osiągnięcia

 • Wykładowca akademicki, nauczyciel i instruktor dzieci i młodzieży
 • Specjalista z obszaru public relations, marketingu politycznego i medialnego, prowadzenia szkoleń biznesowych
 • Doradca polityczny i medialny, który doświadczenie zdobywał w pracy na rzecz instytucji sektora publicznego, instytucji kościelnych oraz prywatnych przedsiębiorców
 • Członek gabinetów politycznych, specjalista od dyplomacji, stosunków międzynarodowych oraz administracji publicznej
 • Komentator wydarzeń politycznych i religijnych w TVN, TVN24, Onet.pl oraz Radiu Plus
 • Członek Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Uczelni (Uczelnia Korczaka)

Zainteresowania naukowe

 • pedagogika społeczna, pedagogika religii, systemy wychowawcze, katolicka nauka społeczna, teologia praktyczna, biblistyka, polityka społeczna, socjologia religii, prawo oświatowe i wyznaniowe

Zajęcia prowadzone w Uczelni Korczaka

 • pedagogika Korczakowska, historia wychowania i myśli pedagogicznej, prawo oświatowe, systemy oświatowe i wychowawcze, bajkoterpia, współczesne nurty pedagogiczne