dr Izabela Anna Bożyk

dr Izabela Anna Bożyk

DSC 1310

 

Wykształcenie

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii
 • Ukończyła kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą

Dziedziny specjalizacyjne:

 • Historia Polski XIX i XX wieku
 • Historia wychowania
 • Historia regionalna

Droga zawodowa

 • Pracownica Chorągwi ZHP w Kielcach
 • Nauczycielka historii w szkołach średnich
 • Pracownica dydaktyczna Uczelni Korczaka
 • Członkini Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

Osiągnięcia zawodowe

 • Opiekuje się uczniami – laureatami  konkursów historycznych, studentami odbywającymi praktyki w szkole, nauczycielami kontraktowymi i stażystami.
 • Uczestniczyła w konferencjach naukowych organizowanych m.in. przez Muzeum Miasta Kielce, Archiwum Państwowe w Kielcach, Bibliotekę Uniwersytecką w Kielcach, Instytut Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 • Jest laureatką Nagrody I Stopnia Prezydenta Miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za lata 2017–2018.

Praca w Uczelni Korczaka

 • Zajęcia z Historii wychowania

Najważniejsze publikacje

 • Bożyk I., Osadnictwo niemieckie na terenach wiejskich między Pilicą a Wisłą w I połowie XIX w., Kielce - Łodź 2015
 • Bożyk I., Maria Opielińska. Biografia. Kielce, 2017
 • Bożyk I., Wzór żołnierza i obywatela – Jan Zdanowicz – Opieliński, „Wojsznar” (1892-1918), „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, Rocznik XVIII (LXIX), nr 3, 2017
 • Bożyk I., S. J. Pastuszka, R. Turkowski, Łopuszno i okolice na przestrzeni dziejów (1355-2016). Monografia, Kielce 2018
 • Bożyk I., Jastrzębski C., Massalski A., Dzieje i kultura Pińczowa do 1981 r., Pińczów 2018
 • Bożyk I., Końskie i Konecczanie w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 i ich wkład w odzyskaniu niepodległości, w: Ad Personam. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu, praca zbiorowa, Kielce 2019
 • Massalski A., Bożyk I., Historia wychowania i myśli pedagogicznej. Skrypt dla studentów WSP im. J. Korczaka, 2019