dr Barbara Olszewska

dr Barbara Olszewska

basia olszewska foto

 

Wykształcenie

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Nauczyciel dyplomowany, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, negocjator i mediator sądowy

Droga zawodowa

 • Wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi
 • Specjalista PODNiDM w Pabianicach w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów dla rad pedagogicznych
 • Dyrektor Przedszkola Miejskiego  nr 4 w Pabianicach
 • Praktyk w zakresie doradztwa i wspierania edukacji osób z niepełnosprawnością i ich aktywizacji zawodowej oraz planowania ścieżki kariery

Wybrane osiągnięcia zawodowe

 • Współautorka koncepcji i realizatorka grantu badawczego PAN "Edukacyjne uwarunkowania startu i aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa łódzkiego"
 • Uczestniczyła w realizacji projektów unijnych, także w norweskim projekcie dotyczącym kompleksowego wspierania pracy szkół - "Budowa zintegrowanego systemu aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnej młodzieży oraz ich rodzin"
 • Założycielka Ośrodka Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej przy Polskim Stowarzyszeniu Suicydologicznym. Współpracując z sądami rodzinnymi i karnymi, prowadzi mediacje i skutecznie rozwiązuje zaistniałe konflikty

Praca w Uczelni Korczaka

 • Zajęcia na specjalności "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna": "Podstawy pedagogiki przedszkolnej", "Teoria i metodyka wychowania przedszkolnego", "Metody i techniki wspierania aktywności dziecka", "Innowacje pedagogiczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej", "Planowanie i organizacja procesu wychowawczego w przedszkolu i klasach I-III", "Współpraca przedszkola i szkoły z rodziną oraz środowiskiem lokalnym"

Wybrane publikacje

 • "Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością"
 • "Mój zawód – moja praca – moja przyszłość" 
 • "Perspektywy osób z niepełnosprawnością"