mgr Adam Nyckowski

mgr Adam Nyckowski

Adam zdjęcie

 

Wykształcenie

 • Pedagog, absolwent Wydziału Pedagogicznego UW, Studium Organizacji Pomocy Społecznej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
 • Posiada – wydane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne – certyfikaty w zakresie profilaktyki uzależnień, socjoterapii i metod psychokorekcyjnych

Droga zawodowa

 • Trener, animator społeczny, pomysłodawca i redaktor naczelny kwartalnika społeczno–kulturowego „Zupełnie Inny Świat”, prezes fundacji o tej samej nazwie.
 • Od 20 lat pracuje z ludźmi, w tym 14 lat przepracował na warszawskiej Pradze Północ w Stowarzyszeniu „Serduszko dla Dzieci” jako wychowawca, socjoterapeuta, trener warsztatów i treningów, dyrektor świetlic socjoterapeutycznych i wiceprezes organizacji.
 • Twórca, współtwórca i realizator wielu projektów profilaktycznych ukierunkowanych na wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych.

Zainteresowania

 • Dynamika i proces grupowy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kulturowo-społeczne aspekty inkluzji w edukacji, pedagogika alternatywna i krytyczna.
 • Interesuje go świat jako konstrukt, jako główne klucze jego poznawania traktuje literaturę, muzykę i społeczny fenomen futbolu. Lubi gdy marzenia przyoblekają się w ciało, gdy materializują się idee, kocha przy tym majstrować.

Praca w Uczelni Korczaka

 • W Uczelni Korczaka pracuje od 4 lat, prowadząc przedmioty z zakresu komunikacji interpersonalnej, pedagogiki społecznej, etycznych podstaw pracy wychowawczej, pracy z indywidualnym klientem, rodziną i społecznością lokalną.

Wybrane publikacje

 • Nyckowski, Socjoterapia w pracy w środowiskach zmarginalizowanych, w: A. Rejzner, P. Szczepaniak (red.), Terapia w resocjalizacji, Wyd. „Żak” 2010
 • Nyckowski, Pomysł na pomoc – program środowiskowy Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”, w: M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.): Środowiskowe usługi społeczne - nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Warszawa 2011
 • Nyckowski, Dzieci Sancheza, dzieci Kowalskiej, w: Zupełnie Inny Świat nr 35 (12/2019), Fundacja „Zupełnie Inny Świat” 2019