O wydziale

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie jest jedną z największych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w obrębie WSP im. J. Korczaka w Warszawie. Siedzibę Wydziału wyposażono w multimedialny sprzęt, komputery oraz Bibliotekę Główną.

Dzięki Wirtualnemu Dziekanatowi studenci posiadają dostęp do bieżących informacji (m.in. do harmonogramu zajęć, wykazu obowiązujących rygorów, dyżurów nauczycieli akademickich).

Na Wydziale prowadzone są zajęcia na kierunku pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, polityka społeczna i praca socjalna.

Na Wydziale funkcjonuje również Samorząd Studencki, który uczestniczy we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach podejmowanych na Wydziale. Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia Rektora (naukowe), socjalne i zapomogi. WSP im. J. Korczaka w Warszawie jest partnerem programu Erasmus+. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz wysyła studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych na staże do zagranicznych uczelni.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu