Zapytanie ofertowe nr 1/2017 ON

Prosimy o przygotowanie oferty na następujące prace:
- wykonanie remontu ścian i sufitów korytarzy parteru, zgodnych z normami określonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r. o prawie budowlanym i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nowy zawód, nowe studia

Pan Marek Zakrzewski, pomysłodawca i współautor studiów podyplomowych "Mentor seniora", wypowiedział się na temat tego nowego zawodu i studiów, na które rekrutacja trwa do 15 lutego:

Reportaż w radiowej Jedynce

17 stycznia o godz. 21.30 w Pierwszym Programie Polskiego Radia będzie można wysłuchać reportażu "Sukces", którego bohaterem jest Pan Marek Zakrzewski, pomysłodawca i współautor nowych studiów podyplomowych na naszej uczelni - "Mentor seniora".

Medal od Prezydenta RP

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dr Arkadiusz Durasiewicz, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSP im. J. Korczaka w Warszawie, został odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. Odznaczenie to przyznawane jest za wieloletnie, wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych.

Seminarium na temat przyszłości usług społecznych w Polsce

W dniu 12 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie odbyło się seminarium "Przyszłość usług społecznych w Polsce", zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej i naszą Uczelnię. W wydarzeniu udział wzięli naukowcy i politycy zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z polityką społeczną, pracą socjalną czy pomocą społeczną. Wśród słuchaczy znaleźli się między innymi pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz studenci pracy socjalnej i polityki społecznej.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu