I Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa "Rodzina w przestrzeni społecznej - aktualne wyzwania i problemy"

17 października 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa pt. "Rodzina w przestrzeni społecznej - aktualne wyzwania i problemy".

Organizatorami byli:

 • Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
 • Wydział Zdrowia, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 • Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Katedra sociálnej prace (Słowacja)

Patronat honorowy:

 • JM Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie prof. zw. dr hab. Julian Auleytner
 • Dziekan Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku PaedDr. Peter Krska, PhD

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

 • Ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Gretkowski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
 • Doc. dr hab. Alena Novotna, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja
 • Dr Jarosław Chmielewski, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Komitet Organizacyjny:

 • Dr Marzenne Majchrzak
 • Dr Barbara Olszewska
 • Mgr Sylwia Pietrzak

Wiodącym tematem była rodzina, jako podstawowe i najważniejsze środowisko człowieka oraz jego rozwój somatyczno-psychiczno-duchowy. Wygłoszone referaty zaproszonych naukowców dotyczyły analizy empirycznej zmian w zakresie funkcji i ról pełnionych przez rodzinę w aspekcie pojawiających się we współczesnym świecie trudności i wyzwań. Ukazały rodzinę jako obszar ciągłych zmian i nowych potrzeb.

Interdyscyplinarne spojrzenie prelegentów na występujące różnorodne problemy rodziny dało możliwość dostrzeżenia i wskazania najbardziej skutecznych form i metod pomocy. Polscy i słowaccy naukowcy, praktycy wielu dyscyplin naukowych, w tym: medycyny, pracy socjalnej, pomocy społecznej, psychologii, psychoonkologii, pedagogiki specjalnej, dali impuls do dyskusji i wymiany poglądów dotyczących organizowania wsparcia dla rodziny w pełnieniu jej podstawowych funkcji. W konferencji (również w jej organizacji) udział wzięła liczna grupa studentów, szczególnie kierunku pedagogika specjalna.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prof. zw. dr hab. Julian Auleytner, prof. PhDr. Anna Žilova PhD, ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski, prof. dr hab. Hanna Żuraw, doc. Phdr. Alena Novotná PhD, prof. dr hab. Mirosław Grewiński, dr Katarzyna Delikowska, dr Małgorzata Kamińska, dr Sylwia Kwiatkowska, dr Joanna Milanowska, dr Marek Kawa, dr Marzenna Majchrzak, dr Barbara Olszewska, mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska.

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu