Seminarium "Wyzwania i szanse rozwoju usług społecznych w Polsce"

We wtorek 13 listopada na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się seminarium „Wyzwania i szanse rozwoju usług społecznych w Polsce”, podczas którego dyskutowano między innymi o głośnym ostatnio projekcie ustawy o centrach usług społecznych, przygotowanym przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z panelistów był prof. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP. Wydarzenie zorganizowało Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

 

Program seminarium

10.00–11.00 Recepcja i serwis kawowy

11.00–11.10 Powitanie – prof. M. Grewiński – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

11.10-11.20 Cele i działania Sekcji Pracy Socjalnej i Usług Społecznych przy PTPS – B. Kucharska

Sesja referatowa – Perspektywa usług społecznych – od teorii do praktyki – moderacja: prof. A. Karwacki, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

11.20–11.40 Perspektywa usług społecznych w polityce społecznej – prof. M. Grewiński, prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

11.40–12.00 Organizowanie społeczności lokalnej a usługi społeczne – dr hab. B. Skrzypczak, prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

12.00-12.20 Przyszłość pomocy społecznej z perspektywy zarządzania ośrodkiem pomocy społecznej – Z. Grabusińska – dyrektor OPS Warszawa Praga Południe

12.20–12.45 Dyskusja

12.45–13.30 Lunch sponsorowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 

Otwarty panel ekspercki

13.30–14.00 Centra usług społecznych: założenia i rozwiązania w prezydenckim projekcie ustawy – dr hab. M. Rymsza, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

14.00–15.00 Panel dyskusyjny - Refleksje nad projektem ustawy o realizacji usług społecznych w centrum usług społecznych – moderacja: dr J. Lizut, Uczelnia Korczaka

Uczestnicy: prof. J. Krzyszkowski, prof. R. Szarfenberg, B. Kucharska, S. Fate, K. Kott, dr hab. A. Durasiewicz

15.00-15.30 Dyskusja

15.30 Konkluzje – dr hab. M. Rymsza, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prof. M. Grewiński, prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

 

 

 

ptps logo czk 01 logo

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu