Wydział wybrany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na partnera projektu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej MRPiPS w dniu 6 września br. o naborze dwóch partnerów do wspólnej realizacji projektu pt. Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania  został  wybrany jeden partner - Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu