Organizacja pomocy społecznej - rekrutacja na szkolenie rozpoczęta

Ruszyła rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. Szkolenie będzie prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka (ul. Urbanistów 3) w wymiarze 265 godzin, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje i zapisy: http://warszawa.wspkorczak.eu/wawa-oferta/oferta-2017/szkolenie-specjalizacyjne-z-zakresu-organizacji-pomocy-spolecznej

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu