Stypendia socjalne

Pomoc materialna na rok akademicki 2016/2017

Wysokość stawek pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie na rok akademicki 2016-2017

Stypendium socjalne:

  1. Stypendium socjalne przyznawane jest miesięcznie w wysokości:
    - dochód do 668,20 zł – stypendium w wysokości 500 zł;
    - dochód od 668,21 zł do 800,00 zł – stypendium w wysokości 380 zł;
    - dochód od 801,00 zł do1.043,90 zł (od 1.11.2016r. do 1.051,70 zł)
    – stypendium w wysokości  280 zł.
  1. Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o 15% z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie.

Podstawy prawne

Kalkulator na rok 2016/2017 do samodzielnego wyliczania dochodu na osobę w rodzinie


KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu