Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje Studentom posiadającym aktualny dokument wydany przez właściwy do orzekania o stopniu niepełnosprawności organ.

Stypendia specjalne z tytułu niepełnosprawności przyznawane są na czas ważności dokumentu orzekającego o stopniu niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na rok akademicki.

Stypendium specjalne wg stopnia niepełnosprawności:

  1. znaczny stopień niepełnosprawności SN1- stypendium w wysokości 450 zł;
  2. umiarkowany stopień niepełnosprawności SN2- stypendium w wysokości 350 zł;
  3. lekki stopień niepełnosprawności SN3- stypendium w wysokości 200 zł.

Podstawy prawne

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu