Stypendia – informacje i dokumenty

Uczelnia oferuje bogaty system stypendialny, który pozwala realnie obniżyć koszty nauki.

Studenci mogą korzystać ze stypendiów:

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu