Plany

Szanowni Studenci II i III roku studiów I stopnia, II roku studiów II stopnia

Do dnia 10.10.2017r. należy złożyć deklarację wyboru planu finansowego na rok akademicki 2017/2018. Wyboru ilości rat spłaty czesnego należy dokonać za pośrednictwem wirtualnej uczelni (w przypadku niezłożenia deklaracji do ww. terminu automatycznie zostanie przydzielona do danego konta opcja spłaty w 2 ratach)

 

TERMINARZ ZJAZDÓW (WSZYSTKIE GRUPY ŁĄCZNIE Z I ROKIEM STUDIÓW)

 Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów I i II stopnia niestacjonarnych odbędzie się w dniu 04.11.2017 r. o godz. 11.00 w sali 030.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WIRTUALNEJ UCZELNI

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_STUDENT.pdf

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_WYKLADOWCA.pdf

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

OPIEKUNOWIE GRUP STUDENCKICH

 DYŻUR DZIEKANA

ERASMUS

 

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan zajęć - Szósty zjazd

 

studia I stopnia stacjonarne

I rok - kierunek: polityka społeczna

I rok - kierunek: polityka społeczna, specjalność: Przedsiębiorczość społeczna i zarządzanie projektami - studia prowadzone we współpracy ze stowarzyszeniem "Monar"

 

studia I stopnia niestacjonarne

I rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna - grupa Z

II rok B kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

II rok B KNO kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

III rok D1

III rok D2

III rok D KNO

III rok K1

III rok K2

 

studia II stopnia niestacjonarne

I rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - grupa P, grupa P KNO

I rok kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna - grupa T1, T2, grupa T KNO

II rok A

II rok A KNO

II rok TP

II rok TP KNO

II rok J

II rok J KNO

 

studia podyplomowe

I semestr Neurologopedia - profilowana

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu