Edukator domowy

Edukacja domowa jako forma edukacji najmłodszych nastawiona na wszechstronny rozwój dziecka coraz bardziej zyskuje na popularności. Dotychczas szczególnie popularna i modna w krajach, takich jak Wielka Brytania, USA Kanada czy Australia edukacja domowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem również w Polsce.

Edukator domowy – adresaci studiów

Podyplomowe trzysemestralne studia na kierunku edukator domowy kierujemy przede wszystkim do absolwentów studiów pedagogicznych i niepedagogicznych I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także do emerytowanych nauczycieli zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w roli nauczyciela domowego.

Cel studiów

Studia na kierunku edukator domowy mają za zadanie przekazanie słuchaczom wiedzy, a także wyrobienie w nich umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów, takich jak: psychologia, pedagogika, medycyna, socjologia i prawo, które są niezbędne do sprawowania profesjonalnej opieki i edukacji oraz stymulowania rozwoju dziecka do lat dziewięciu. Zdobyte podczas studiów w Uczelni Korczaka Oddział Warszawa kwalifikacje pozwalają na połączenie efektywnej opieki nad dzieckiem z rozwojem jego kreatywności zgodnie z najnowszymi trendami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Kompetencje zdobyte w trakcie studiów pozwalają na profesjonalną, pedagogiczną opiekę nad dziećmi oraz realizację treści edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ramowy program studiów

Trzysemestralne studia podyplomowe obejmują 360 godzin, z czego 120 godzin to praktyki i są realizowane ramach następujących modułów:

 • Moduł I: Rozwój dziecka i jego potrzeby
 • Moduł II: Diagnozowanie potrzeb i rozwoju dziecka
 • Moduł III: Zaburzenia rozwojowe i działania profilaktyczne
 • Moduł IV: Wybrane problemy zdrowotne i ich leczenie
 • Moduł V: Metody stymulowania rozwoju psychoruchowego dziecka
 • Moduł VI: Dziecko chore i niepełnosprawne- metody usprawniania
 • Moduł VII: Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Moduł VIII: Pedagogika zabawy jako forma rozwoju dziecka
 • Moduł IX: Współpraca z rodzicami

Program studiów obejmuje również seminarium dyplomowe.

Zajęcia w ramach oferowanego kierunku studiów będą się odbywać w soboty i niedziele, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Program studiów realizują pracownicy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka Oddział Warszawa przy wsparciu specjalistów innych dyscyplin naukowych spoza uczelni oraz praktyków. Zajęcia będą się odbywać w niewielkich grupach – maksymalnie 25 osobowych.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Edukator domowy 3 4 425 zł 1 500 zł 755 zł 515 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Sposób rekrutacji: zgłoszenie elektroniczne i przesłanie zgłoszenia w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami do Dziekanatu WSP im. J. Korczaka w Warszawie, ul. Urbanistów 3.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu