Terapia uzależnień

TERAPIA UZALEŻNIEŃ – II edycja studiów podyplomowych

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2018/2020

Adresatami studiów

są osoby mające wykształcenie wyższe co najmniej licencjackie, przy czym:

 • ci z nich, którzy mają staż pracy w terapii uzależnień mniejszy niż 2 lata lub nie mają stażu pracy w takim charakterze rozpoczną studia od I semestru (modułu I),
 • ci, którzy mają staż pracy w terapii uzależnień co najmniej 2 lata rozpoczną studia od II semestru (modułu II).

W wypadku osób uzależnionych wymagane jest utrzymywanie co najmniej 5-letniej abstynencji oraz ukończenie programu własnej terapii.

 

Celem studiów

jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy, a także uzyskania podstawowych umiejętności w zakresie:

 • uzależnień substancjalnych i behawioralnych,
 • ich diagnostyki ,
 • metod stosowanych w terapii uzależnień, dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta,
 • zaprojektowania i przeprowadzenia terapii, rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych,
 • zaprojektowania i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, pozostających w związku z programem terapeutycznym.

Absolwenci studiów – po uzyskaniu dyplomu – będą mieli możliwość ukończenia pełnego cyklu szkoleniowego, to znaczy – do ubiegania się (po odbyciu stażu klinicznego w module II oraz uczestnictwie w zajęciach superwizyjnych) o uzyskanie certyfikatu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie specjalisty terapii uzależnień, uprawniającego do wykonywania tego zawodu. Przystąpienie do końcowego egzaminu certyfikującego w KBPN możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu wykształcenia wyższego magisterskiego. Do kontynuowania szkolenia niezbędne będzie warunkowe (status osoby w procesie certyfikacji) prowadzenie – zawodowo lub wolontaryjnie – terapii osoby uzależnionej (ze względu na superwizję i potrzebę przygotowana studium przypadku na egzamin końcowy).

Uczelnia zapewni opiekę organizacyjną oraz merytoryczną absolwentom studiów do czasu przystąpienia przez nich do egzaminów końcowych w KBPN.

 

Kwalifikacje po pełnym cyklu szkoleniowym

Uzyskanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień umożliwi podjęcie pracy w ambulatoryjnych i stacjonarnych placówkach ochrony zdrowia zajmujących się leczeniem, terapią, rehabilitacją i postrehabilitacją uzależnień, a także punktach informacyjnych i konsultacyjnych prowadzonych przez samorządy terenowe, organizacje pozarządowe itp.

Czas trwania studiów

październik 2018 – luty 2020.

 • Trzy semestry (moduł I i II) w przypadku osób mających mniejszy niż dwuletni staż pracy w terapii uzależnień lub niemających stażu pracy takim charakterze, w tym 463 godz. zajęć wykładowych i warsztatowych oraz co najmniej 120 godz. stażu klinicznego w module I.
 • Dwa semestry (moduł II) w przypadku osób mających co najmniej dwuletni staż pracy w terapii uzależnień, w tym 333 godz. zajęć wykładowych, warsztatowych i treningowych.

Planowane terminy sesji:

dwa zjazdy miesięcznie w systemie weekendowym (w soboty i niedziele) oraz jeden zjazd (na początku II semestru) czterodniowy (trening interpersonalny, od czwartku do niedzieli).

Miejsce studiów:

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie-Mokotowie przy ul. Urbanistów 3.

Program studiów

jest rozszerzeniem minimum programowego zawartego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym szkoleń w dziedzinie uzależnień. Zawiera on między innymi następujące przedmioty i zajęcia:

- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych

- Wprowadzenie do problematyki używania narkotyków w Polsce

- Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w uzależnieniach

- Dialog motywujący w terapii uzależnień

- Terapia behawioralno-poznawcza w uzależnieniach

- Socjoterapia i terapia zajęciowa w leczeniu i rehabilitacji uzależnień

- Czynniki leczące w psychoterapii

- Interwencja kryzysowa w uzależnieniach - metody i praktyka

- Podstawowe modele terapii osób uzależnionych: Społeczność Terapeutyczna

i Minnesota

- Psychoterapia zaburzeń współwystępujących z używaniem substancji psychoaktywnych

- Grupy specyficzne w terapii uzależnień

- Terapia uzależnień behawioralnych

- Terapeuta i zespół: zarządzanie, zagrożenia, etyka

- Seksualność w uzależnieniach

- Ewaluacja programów terapeutycznych

 

Zespół prowadzący zajęcia

stanowią wysokiej klasy pracownicy naukowi, lekarze, trenerzy, superwizorzy, edukatorzy oraz specjaliści terapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym: m. in. prof. Jan Czesław Czabała, dr n. med. Karina Steinbarth-Chmielewska, mgr Urszula Grodzka, mgr Jagoda Latomska-Latkowska, mgr Janusz Sierosławski , mgr Sylwia Wójcikowska, mgr Ewa Miturska, mgr Zbigniew Michalczyk.

Kierownikiem studiów jest mgr Janusz Strzelecki.

 

Opłaty

Specjalność

Ilość semestrów

1 rata

2 raty

3 raty

Terapia uzależnień

3

6 560 zł

   

płatność semestralna

2 160 zł

2 200 zł

2 200 zł

Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł

Opłaty dodatkowe związane z kontynuowaniem szkolenia certyfikującego po ukończeniu studiów podyplomowych: 1860,- (staż w II module: 460,- i superwizja: 1400,-). Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia (w zakresie kosztów stażu w II module i superwizji)  przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w wyniku konkursu ogłaszanego corocznie zgodnie z zasadami opublikowanymi w: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=107638

Zasady rekrutacji

Kandydat zapisuje się na studia za pomocą internetowej rejestracji na studia i dostarcza (na przykład w formie skanu) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Wydział Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3) następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRKA) z własnoręcznym podpisem,
 • kopię dowodu osobistego (lub innego dokumentującego jego tożsamość),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska lub inne),
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich,
 • w przypadku osób o stażu pracy w terapii uzależnień powyżej dwóch lat: zaświadczenie lub zaświadczenia (świadectwa pracy) dotyczące stażu pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi (kiedy, gdzie, na jakim stanowisku, ew. z jakim zakresem obowiązków) lub wolontariatu o takim charakterze,
 • w przypadku osób ubiegających się o zwolnienie z treningów: zaświadczenia o odbyciu treningów interpersonalnego i intrapsychicznego w wymiarze co najmniej po 40 godz. każdy z nich,
 • w przypadku osób po terapii własnej zaświadczenie lub oświadczenie o okresie utrzymywania abstynencji oraz o ukończeniu programu terapii.

Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów oraz spełnieniu kryteriów dostępu do studiów, kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia.

 

Kontakt

w sprawach związanych ze studiami:

Janusz Strzelecki, tel.: 516 150 157, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapisz się na Studia Podyplomowe Terapia Uzależnień