Trening uważności – praca z dzieckiem z zaburzeniami koncentracji uwagi

Chcesz nauczyć się efektywnie pomagać dziecku z zaburzeniami uwagi? Zapraszamy na warsztat!

O zespole zaburzenia uwagi możemy mówić w przypadku dzieci, które ukończyły 5 lat. W tym wieku dziecko powinno posiadać już podzielność uwagi, umiejętność skupienia się na zadaniu, odpowiadać na wysyłane przez świat zewnętrzny komunikaty. Deficyty w tym zakresie ujawniają się wówczas, gdy mimo wieku szkolnego dziecko nadal jest bardzo rozkojarzone, ma problemy z koncentracją i ciągłością realizowanych zadań. Zespół zaburzeń uwagi (ADD- Attention Deficit Disorder) charakteryzuje się współwystępowaniem: impulsywności, niską odpornością na bodźce rozpraszające, wzmożoną aktywnością lub nadmiarem energii.

Cel szkolenia:

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem z zespołem zaburzenia uwagi

Adresaci szkolenia:

- Rodzice

- Nauczyciele

- Studenci

Ramowy program szkolenia:

- Typologia deficytów uwagi, rozpoznawanie symptomów

- Diagnostyka zaburzeń uwagi

- Dziecko z zaburzeniami uwagi w domu i szkole

- Sztuka komunikacji z dzieckiem z deficytem uwagi

- Rozwijanie w dziecku umiejętności koncentracji uwagi

- Gry i zabawy ukierunkowane na optymalizację zdolności koncentracji uwagi

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu