Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

O specjalizacji

Specjalizacja przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych nabyciem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej. Ukończenie specjalizacji, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.
Uczestnicy nabywają również niezbędną wiedzę z podstaw prawa, finansów publicznych oraz podstaw zarządzania placówką pomocy społecznej.

Przygotujemy do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, instytucjach polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego, regionalnych ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych.

Kadrę dydaktyczną stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej a także praktycy zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej.

Ramowy program szkolenia

 • współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym,
 • elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej,
 • elementy etyki,
 • zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa,
 • ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej,
 • wybrane zagadnienia prawne,
 • wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
 • publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej,
 • mediacje i negocjacje w pomocy społecznej,
 • stres i wypalenie zawodowe,
 • konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji,
 • wizyty studyjne.

Szkolenie specjalizacyjne jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Uczelnia posiada zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (Zgoda z dnia 6 sierpnia 2013 r. DPS- DPS -VI-51111-5939-47-MJ/13(5).

Liczba godzin

Ilość godzin realizowanych w ramach specjalizacji: 265 godzin
Zjazdy: sobota i niedziela
Zajęcia odbywać się będą pod adresem: Warszawa, Wydział Nauk Społecznych, Urbanistów 3

TERMINY ZJAZDÓW
SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU
ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Grupa warszawska (VI 2017 – I 2018)

 

Zjazdy

Terminy

Zjazd I

24-25 czerwca 2017r.

Zjazd II

26-27 sierpnia 2017

Zjazd III

9-10 września 2017

Zjazd IV

23-24 września 2017

Zjazd V

07-08 października 2017

Zjazd VI

21-22 października 2017

Zjazd VII

4-5 listopada 2017

Zjazd VIII

18-19 listopada 2017

Zjazd IX

25-26 listopada 2017

Zjazd X

09-10 grudnia 2017

Zjazd XI

16-17 grudnia 2017

Zjazd XII

13-14 stycznia 2018

Zjazd XIII

27-28 stycznia 2018

 

egzamin

Dziekan Wydziału zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Terminach zjazdów.

 

Plan zajęć

 

 

UWAGA: WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE NIE DOKONAŁY OPŁATY REJESTRACYJNEJ I NIE PRZESŁAŁY DOKUMENTÓW (MOŻE BYĆ WERSJA SKANEM), PROSZONE SĄ O NIEZWŁOCZNE UZUPEŁNIENIE!

Zajęcia w soboty i niedziele od 8.30 do 16.30, egzamin w grudniu 2017 r.

Rekrutacja

Rejestracji na szkolenie należy dokonać na stronie Uczelni. W tym celu należy wejść na stronę Uczelni www.wspkorczak.eu a następnie wybrać Rekrutacja online – lub też przejść do adresu: https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html 
Po utworzeniu konta i uzupełnieniu danych przechodzimy do rejestracji. W tym celu wybieramy rekrutację na: Krótkie Formy Kształcenia, Organizacja Pomocy Społecznej Warszawa.

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej (85 zł),
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka,
ul. Urbanistów 3, 02- 397 Warszawa, z adnotacją „szkolenie OPS”
lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Koszty

Koszt szkolenia wynosi 3000 zł. Opłatę za kurs można rozłożyć na 2 lub 4 raty.

Osoby do kontaktu:

dr Joanna Lizut – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu