Specyficzne trudności w uczeniu się – podstawy diagnozy i terapii

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest ogólne przygotowanie słuchaczy do właściwego rozpoznania (diagnoza) i postępowania (planowanie pracy terapeutycznej) z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się i pracy z dziećmi z tymi tymi trudnościami, szczególnie do nauczycieli, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, rodziców oraz wszystkich, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności w nauce

Ramowy program szkolenia:

  • Specyficzne trudności w uczeniu się – przyczyny i patomechanizmy – implikacje do diagnozy i terapii
  • Rozpoznawanie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu – diagnoza nauczycielska
  • Projektowanie działania z zakresu terapii pedagogicznej 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu