Język polski dla obcokrajowców

Cele szkolenia:

  1. Poznanie podstaw języka polskiego w najważniejszych obszarach językowych: mówienia, pisania, słuchania.
  2. Rozumienie podstawowych wyrażeń w języku polskim koniecznych w codziennej komunikacji.
  3. Rozumienie podstawowych wyrażeń języka mówionego i nieliterackiego niezbędnych na potrzeby codziennej komunikacji.

 

Adresaci szkolenia:

imigranci (zwłaszcza ponad milion pracowników sezonowych z Ukrainy), studenci programu Erasmus, goście i przedsiębiorcy zagraniczni przebywający na dłużej w Polsce.

 

Ramowy program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do podstaw fonetyki języka polskiego (alfabet, prozodia, fonologia).
  2. Elementy polskiej składni; użyteczne równoważniki zdań, najprostsze zdania i ich struktura.
  3. Zaimki osobowe i dzierżawcze.
  4. Liczebniki, nazwy własne, podstawy deklinacji i polskiej fleksji.
  5. Relacje między kulturą polską a kulturą.      

 

                                                  

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu