Polityka społeczna

Kierunek interdyscyplinarny, łączący elementy nauk społecznych. Wspieramy studentów w zdobywaniu wiedzy w zakresie szerokiego spektrum zaspokajania potrzeb ludzkości i rozwiazywania problemów społecznych skoncentrowanych wokół poszczególnych grup społecznych, jak również w wymiarze indywidualnym w obszarze rozwoju zawodowego i osobistego.
Polityka społeczna to również służba społeczna realizowana wśród społeczności lokalnych, nie tylko wykluczonych, ale również aktywnych i młodych duchem seniorów, którzy w wyniku zmian społecznych uczestniczą na równych prawach z dorobku cywilizacyjnego, jak ich dzieci i wnuki.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu