Sesja naukowa „Dziecko w przestrzeni życia”

W dniu 25 stycznia 2016 roku o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie odbyła się sesja naukowa podsumowująca Międzyuczelniany Grant „DZIECKO W PRZESTRZENI ŻYCIA”. Grant powstał przy współpracy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jego kierownikiem był ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski.

W ramach grantu powstała publikacja „Dziecko w przestrzeni życia”, pod red. ks. A. Gretkowskiego, B. Skałbani, T. Kruszewskiego (Warszawa-Płock 2016), na łamach której uczestnicy grantu przedstawili oryginalne prace powstałe w wyniku prowadzonych badań związanych z dzieckiem, ujmowanych w perspektywie rozwoju, czasu i miejsca.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu