Organizacja pomocy społecznej - rekrutacja na szkolenie rozpoczęta

Ruszyła rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. Szkolenie będzie prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka (ul. Urbanistów 3) w wymiarze 265 godzin, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Polsat i Radio dla Ciebie o nowych studiach podyplomowych

O studiach podyplomowych "Mentor Seniora", nowości w ofercie naszej Uczelni, jest ostatnio głośno w mediach. 12 lutego w Wydarzeniach Polsatu ukazał się materiał o tych innowacyjnych studiach, zaś gościem audycji Radia dla Ciebie "Jest sprawa" był Marek Zakrzewski, pomysłodawca i współtwórca "Mentora Seniora".

Mentor Seniora w "Gazecie Wyborczej"

W dodatku stołecznym "Gazety Wyborczej" ukazał się artykuł o pomysłodawcy i współautorze nowych studiów podyplomowych "Mentor Seniora", Marku Zakrzewskim, oraz o samych studiach, na które nasza Uczelnia prowadzi właśnie nabór.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 ON

Prosimy o przygotowanie oferty na następujące prace:
- wykonanie remontu ścian i sufitów korytarzy parteru, zgodnych z normami określonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r. o prawie budowlanym i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu