Seminarium "Ile kosztuje polityka społeczna w Polsce?"

W poniedziałek 5 lutego na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie odbyło się seminarium "Ile kosztuje polityka społeczna w Polsce?", podczas którego Rektor Uczelni Korczaka prof. Julian Auleytner zaprezentował swoją najnowszą książkę pt. "Finansowanie polityki społecznej", wygłosił referat "Finansowanie polityki społecznej - źródła wiedzy i niewiedzy" i odpowiadał na pytania publiczności. 

Medal dla Dziekana naszego Wydziału

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie dr Arkadiusz Durasiewicz otrzymał nadany przez Rektora WSP im. J. Korczaka prof. dr. hab. Juliana Auleytnera brązowy medal WSP im. J. Korczaka w Warszawie za szczególne zasługi w rozwoju i umacnianiu Uczelni. Serdecznie gratulujemy!

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu