Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2018 dla Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie

W dniu 9 kwietnia 2018 roku pracownicy Wydziału Nauk Społecznych w składzie - Dziekan Wydziału dr Arkadiusz Durasiewicz oraz dr Barbara Olszewska i dr Marzenna Majchrzak wzięli udział w Finałowej Gali Programu „Studia z przyszłością 2018”, która odbyła się w zabytkowych murach Pałacu Polskiej Akademii Nauk w miejscowości Jabłonna. Pracownicy podczas udziału w uroczystej Gali Finałowej odebrali Certyfikat III Ogólnopolskiej Edycji Programu Akredytacyjnego przyznany dla studiów podyplomowych „Neurologopedia profilowana”.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Seminarium "Ile kosztuje polityka społeczna w Polsce?"

W poniedziałek 5 lutego na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie odbyło się seminarium "Ile kosztuje polityka społeczna w Polsce?", podczas którego Rektor Uczelni Korczaka prof. Julian Auleytner zaprezentował swoją najnowszą książkę pt. "Finansowanie polityki społecznej", wygłosił referat "Finansowanie polityki społecznej - źródła wiedzy i niewiedzy" i odpowiadał na pytania publiczności. 

Medal dla Dziekana naszego Wydziału

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie dr Arkadiusz Durasiewicz otrzymał nadany przez Rektora WSP im. J. Korczaka prof. dr. hab. Juliana Auleytnera brązowy medal WSP im. J. Korczaka w Warszawie za szczególne zasługi w rozwoju i umacnianiu Uczelni. Serdecznie gratulujemy!

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu