Parametryczny sukces - wysoka ocena dla Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. Z oceny wynika między innymi, że zwiększyła się liczba uczelni wiodących lub bardzo dobrych. To pierwsza taka kompleksowa ocena od 2013 roku.

Inicjatywę poddania dorobku kadry naukowo-dydaktycznej naszej Uczelni do ministerialnej oceny wdrożył w 2014 roku Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie dr Arkadiusz Durasiewicz, który jednocześnie został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia i Parametryzacji Nauki. Chcąc w sposób profesjonalny i rzetelny przeprowadzić ocenę parametryczną na uczelni, JM Rektor prof. dr hab. Julian Auleytner w 2015 roku powołał Senacką Komisję ds. Parametryzacji, której przewodniczącym został dr Arkadiusz Durasiewicz.

W okresie dotyczącym oceny za lata 2013-2016 prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach zostało poddanych szczegółowej ocenie przez przedstawicieli środowiska naukowego zasiadających w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze,
  • potencjał naukowy,
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w związku z poddaną oceną parametryczną Wydział Nauk Społecznych w Warszawie otrzymał kategorię parametryczną "B".

Ankietę parametryczną wydziału w pełni zintegrowaną obecnie z system POLON oraz systemem Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) przygotowali: Dziekan WNS w Warszawie dr Arkadiusz Durasiewicz, mgr Magdalena Szydłowska (Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych) oraz mgr Tomasz Madejek (Dyrektor ds. Organizacyjnych i Wsparcia).

Jest to duży sukces, który dzięki naukowemu zaangażowaniu całej kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału zapisał się w historii naszej Uczelni.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym wydziałowym pracownikom akademickim za ogromne zaangażowanie naukowe na arenie krajowej i międzynarodowej oraz ogromną liczbę wysoko punktowanych publikacji, które przyczyniły się do osiągnięcia tego sukcesu.

 

MNiSW kategoria B page 001

 

Certyfikat psychoonkologa dla ks. prof. Andrzeja Gretkowskiego

Komisja Certyfikacyjna Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego nie miała najmniejszych wątpliwości - jednogłośnie przyznała ks. prof. Andrzejowi Gretkowskiemu certyfikat psychoonkologa, w uznaniu za Jego znakomite osiągnięcia w tej dziedzinie. Profesor Gretkowski już po raz kolejny otrzymał certyfikat psychoonkologa. Serdecznie gratulujemy!

Wydział wybrany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na partnera projektu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej MRPiPS w dniu 6 września br. o naborze dwóch partnerów do wspólnej realizacji projektu pt. Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania  został  wybrany jeden partner - Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Dni Otwarte na Wydziale Nauk Społecznych

Warsztaty z języka angielskiego i z terapii pedagogicznej, prezentacja tłumacza online dla studentów niesłyszących i słabo słyszących, wykłady dotyczące wypalenia zawodowego czy resocjalizacji, prezentacja nowej książki Rektora naszej Uczelni i wspomnienia Prorektora z okresu, gdy grał w popularnym zespole rockowym - tak w dużym skrócie prezentuje się program Dni Otwartych WSP im. J. Korczaka, które odbędą się 24 i 25 czerwca na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu